我們的

團隊

INFORMACJE PODSTAWOWE

Triggo S.A. została zawiązana 16 listopada 2015 roku. Działalność Triggo S.A. jest skoncentrowana wokół unikatowego w skali światowej produktu jakim jest elektryczny miejski pojazd Triggo. Opatentowana przez Spółkę konstrukcja zapewnia szereg przewag w stosunku do istniejących dotąd na świecie rozwiązań i wpisuje się w potrzeby ewoluującego rynku współczesnej mobilności miejskiej. Kluczowym rozwiązaniem elektrycznego pojazdu Triggo jest zawieszenie o zmiennej geometrii. Pozwala ono na zmniejszanie całkowitej szerokości pojazdu podczas manewrowania z niewielkimi prędkościami, zapewniając jednocześnie bezpieczny poziom stabilności podczas szybszej jazdy. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, Triggo umożliwia sprawne poruszanie się w intensywnym ruchu miejskim oraz dostarcza łatwość parkowania - charakterystyki osiągane dotąd wyłącznie przez jednoślady. W przeciwieństwie do tych ostatnich zapewnia jednak bezpieczeństwo, komfort i praktyczność zarezerwowane dotąd wyłącznie dla samochodów.

 

Prace badawcze i rozwojowe przeprowadzone przez Spółkę doprowadziły produkt do stadium gotowości do komercjalizacji. Strategia rynkowa spółki uwzględnia generowanie trzech głównych strumienie przychodów, pochodzących z szeregu rynków międzynarodowych. Konstrukcja Triggo zyskała ochronę patentową w krajach o całkowitej populacji blisko 4 mld mieszkańców. Zapewnia to Triggo S.A. wyłączność na komercjalizację swoich produktów w krajach zamieszkałych przez blisko połowę populacji ziemskiej, co może stwarzać wyjątkowo korzystne warunki dla dalszego rozwoju Spółki.

 

Głównymi odbiorcami produktów Spółki mają być operatorzy platform usług automatycznego wynajmu środków transportu w ramach szeroko pojętego rynku Mobility-as-a-Service (MaaS). Drugim źródłem przychodów uwzględnionym w planie finansowym Triggo S.A. jest świadczenie usług MaaS w obrębie własnych platform zlokalizowanych w najatrakcyjniejszych komercyjnie metropoliach. Jako właściciel praw niematerialnych do produktu, Triggo S.A. może udzielać licencji na wdrażanie produkcyjne i sprzedaż swoich produktów – szczególnie na odległych i trudnych do bezpośredniego zagospodarowania rynkach. Przychody z opłat licencyjnych mają stanowić trzecie źródło przychodów Triggo S.A.

Kraj siedziby:
Polska
Siedziba i adres emitenta:
Łomianki, ul. Kolejowa 53, 05-092 Łomianki
Dane teleadresowe:
Telefon:
+48 22 391 52 96
Adres głównej strony internetowej:
www.triggo.city
Adres poczty elektronicznej:
triggo@triggo.city
REGON:
362994827
Forma prawna:
spółka akcyjna
Firma:
Triggo Spółka Akcyjna
NIP:
9542760054